"WE CAN ONLY GIVE AWAY TO OTHERS WHAT WE HAVE INSIDE OURSELVES."

 - Wayne Dyer

G'day, mate!

Mình là Long, một marketer & entrepreneur đã làm việc 8 năm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Hiện tại, mình đang theo học chương trình thạc sĩ Marketing và Quản trị kinh doanh tại trường Macquarie University, Sydney, Australia.

Mục tiêu của mình trong tương lai là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ phát triển một cách bền vững bằng những chiến lược tiếp thị và mô hình kinh doanh hiệu quả.

LET’S KEEP IN TOUCH! 😎

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.