A great week

Mình thường xuyên đọc sách, blog và nghe podcast. Trong quá trình đó, mình bắt gặp nhiều concept, ý tưởng rất hay và đáng chiêm nghiệm. Tuy nhiên, để thể hiện những thông tin đó dưới dạng một bài viết đầy đủ thì mình lại cảm thấy không đủ độ chín.
Do đó, thay vì chỉ lưu trữ dưới dạng note trên máy, mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tổng hợp các ý tưởng đó lại với nhau và chia sẻ dưới dạng bài ngắn để mọi người quan tâm cùng đọc – “A Great Week”.

Lý thuyết và thực hành – W4

Learning and Practicing Trước mỗi mục tiêu quan trọng ví dụ như học tiếng Anh, học một môn thể thao mới hay xây dựng một …

The important things – Week 3

Productivity Trong mọi hoạt động công việc, chỉ có một số ít thứ là quan trọng, ảnh hưởng chính đến kết quả cuối cùng, và …

Change one thing at a time – Week 2

Phát triển bản thân Đọc sách hiệu quả – James Clear. 7 lời khuyên để việc đọc sách trở nên hiệu quả hơn. Mình đã …

Facts don’t change minds (Week 1)

Mình có thói quen đọc sách, blog và nghe podcast hàng ngày. Trong quá trình đó, mình bắt gặp những concept, ý tưởng rất hay …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.