Sách hay

Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less

Một chiếc cốc đựng đầy nước sẽ không còn chỗ để rót thêm, dù cho phần thêm đó có quan trọng đến thế nào. Essentialism trả …

Atomic Habits

Atomic Habits – Thói quen nguyên tử

Những bài học từ Atomic Habits của James Clear. Tại sao là chủ đề Habits? Sau khi đọc, nghiên cứu cách học tập theo “Học …

Học cách học – Learning How to Learn

Bài viết chia sẻ lại những điều tâm đắc nhất trong cuốn sách mình đọc gần đây – “Học cách học” của nhóm tác giả: …

Khởi nghiệp gà chọi

Đây là khái niệm đơn giản hoá về quy trình xây dựng kinh doanh được đề cập trong cuốn sách “Lối tắt khởi nghiệp” của …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.