Leadership

Reflective work

Reflective Work vs Reactive Work

Mình mới nghe được 1 bài nói chuyện trên podcast của Nir Eyal, một tác giả, đồng thời là giảng viên Marketing tại trường Stanford, …

Communication Skills

Là một người thuộc type introvert rất đặc thù, mình rất coi trọng những kiến thức bên trong, đúng theo kiểu “tốt gỗ hơn tốt …

Viết nhật ký – Keep a journal

Ý tưởng “viết nhật ký” xuất phát từ một lớp học của mình – “Learning to be a leader”. Khi research sâu hơn, mình mới …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.