Learning

Reflective work

Reflective Work vs Reactive Work

Mình mới nghe được 1 bài nói chuyện trên podcast của Nir Eyal, một tác giả, đồng thời là giảng viên Marketing tại trường Stanford, …

Bài học từ Richard Feynman

Trong thế giới mà việc tiếp cận với thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết, vấn đề mà chúng ta thường …

Một góc nhìn về Tư duy học tập

Có một cuốn sách mà cho đến bây giờ mình vẫn đọc lại nhiều lần để tìm kiếm và áp dụng những bài học vào …

Thang đo nhận thức Bloom’s Taxonomy

Trong tuần này, có một công cụ đáng chú ý mà mình được giới thiệu trong lớp học là Bloom’s Taxonomy. Đây được coi là …

Viết nhật ký – Keep a journal

Ý tưởng “viết nhật ký” xuất phát từ một lớp học của mình – “Learning to be a leader”. Khi research sâu hơn, mình mới …

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Trước kia, khi làm việc cùng các bạn để giải quyết vấn đề, mình rất hay gặp phải những cuộc đối thoại như thế này: …

pay it forward

Niềm tin và sự cho đi!

Tính mình kiểu dễ tin người, ngày lên đại học mẹ dặn đủ đường, lúc nào mẹ cũng sợ bị con gái nhà người ta …

Những trang mới cuộc đời

Một ngày mùa đông của mấy năm về trước, khi mình ngồi trong lớp học về thương hiệu và có dịp nói chuyện với thầy …