Learning

Quan sát và chiêm nghiệm về học tập của một nhà khởi nghiệp, hơn 30 tuổi, một người làm quản lý và marketing trong nhiều năm.

Một góc nhìn về Tư duy học tập

Có một cuốn sách mà cho đến bây giờ mình vẫn đọc lại nhiều lần để tìm kiếm và áp dụng những bài học vào …

Thang đo nhận thức Bloom’s Taxonomy

Trong tuần này, có một công cụ đáng chú ý mà mình được giới thiệu trong lớp học là Bloom’s Taxonomy. Đây được coi là …

Viết nhật ký – Keep a journal

Ý tưởng “viết nhật ký” xuất phát từ một lớp học của mình – “Learning to be a leader”. Khi research sâu hơn, mình mới …

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Trước kia, khi làm việc cùng các bạn để giải quyết vấn đề, mình rất hay gặp phải những cuộc đối thoại như thế này: …

pay it forward

Niềm tin và sự cho đi!

Tính mình kiểu dễ tin người, ngày lên đại học mẹ dặn đủ đường, lúc nào mẹ cũng sợ bị con gái nhà người ta …

Những trang mới cuộc đời

Một ngày mùa đông của mấy năm về trước, khi mình ngồi trong lớp học về thương hiệu và có dịp nói chuyện với thầy …

Phong cách giảng dạy

Đào tạo và dạy con như thế nào? Trong một tiết học bữa rồi, Filip, giáo viên tiếng Anh của mình có chia sẻ về …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.