Phiêu lưu ký

Học tiếng Anh ở Philippines

Đây không phải câu chuyện từ Zero tới Hero, đây là câu chuyện thực tế, từ Zero đến 1. Khóa học xem xét về tính …

ladakh 2018

Ladakh – Một Ấn Độ rất khác

Năm 2018, tôi có một chuyến đi tới Ladakh, Ấn Độ. Khi đó là đầu tháng 9, tiết trời Ladakh bắt đầu vào thu, cũng …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.