Tiny Stories

Cuộn giấy đặt ngược

Ảnh mình chụp trong toilet tại một nhà ga Sydney. Thay vì để cuộn giấy hướng xuống dưới để tiện kéo ra, người ta nghĩ …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.