Introduce

G’day, mate!

Mình là Long, một entrepreneur (nhà khởi nghiệp) với hơn 10 năm kinh nghiệm về Digital Marketing. Hiện tại mình tạm dừng việc kinh doanh để tập trung cho học tập. Mình đang theo học chương trình thạc sĩ Marketing và Quản trị kinh doanh (a double degree) tại trường Macquarie University, Sydney, Australia.

Ngoài việc nghiên cứu và viết lách, mình cũng đang phát triển một số website về affiliate marketing và đảm nhận tư vấn marketing cho một vài doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam.

(Trường hợp cần trao đổi công việc, vui lòng liên hệ với mình qua email: quach.cmo@gmail.com)


I’m Mac, an entrepreneur with more than a decade of experience in digital marketing and e-commerce. I recently stopped my business to concentrate on my studies. I’m taking Master of Marketing and Master of Management, at Macquarie University, Sydney, Australia.

In addition to writing and studying, I have been developing a few affiliate marketing websites and consulting some SMEs in Vietnam.
(If you need to contact me about work, please email me: quach.cmo@gmail.com)

My Resume

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.