Photos

Chia sẻ với các bạn một số hình ảnh trong cuộc sống của mình.

Son Doong 2019
Kỷ niệm Sơn Đoòng 2019 - Hang động lớn nhất thế giới tại Phong Nha, Quảng Bình. 4 ngày trong rừng không có internet, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
« of 7 »

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.