Sách và thói quen đọc 2023

Nhìn vào những người thành công mà mình ngưỡng mộ, họ có rất nhiều thứ khác nhau, nhưng cũng có 1 điểm chung giống nhau, …

Học từ mới tiếng Anh

Có một câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln thường hay được mọi người nhắc đến, đó là “If I had eight hours to chop …

Tư duy phản biện – Critical Thinking

Có người cho rằng Tư duy phản biện là cách chúng phản biện lại một lập luận bằng những dẫn chứng cụ thể, tuy nhiên …

LET’S KEEP IN TOUCH!

Để lại thông tin để mình có thể liên hệ với bạn trong tương lai.